Telah dilihat : 15912 kali

Arahan Mendaftar Syarikat

tender Online

Maklumat ini ditujukan kepada syarikat yang mempunyai lesen sebagai Kontraktor dengan Kementerian Kewangan atau CIDB supaya mendaftarkan syarikat dengan UPEN Selangor. Arahan ini kerana hanya kontraktor yang telah mendaftar sahaja layak menyertai sebarang kerja termasuk tender atau sebutharga jabatan Kerajaan Negeri Selangor.
Pendaftaran kontraktor berpusat bagi pentadbiran Kerajaan Negeri Selangor.

Pendaftaran secara Online di laman web berikut :

 >>Daftar Syarikat Kontraktor di https://tender.selangor.my

Bantuan:
Sila hubungi urusetia berikut.
Seksyen Pihak Berkuasa Tempatan,
Unit Perancang Ekonomi Negeri Selangor,
Tingkat 4, Bangunan SSAAS,
40503 Shah Alam, Selangor

Download surat makluman:

Surat Makluman Pendaftaran Kontraktor Secara Online

Bantuan:
Sila hubungi urusetia berikut :

Seksyen Pihak Berkuasa Tempatan,
Unit Perancang Ekonomi Negeri Selangor,
Tingkat 4, Bangunan SSAAS,
40503 Shah Alam, Selangor

Telefon : 03-55212326 / 03-55212381 
 Bantuan Operator SUK : 03-55447000
Loading