Telah dilihat : 297 kali

OBJEKTIF

 

OBJEKTIF JABATAN
Menyediakan Infrastruktur jalanraya,
Bangunan dan perkhidmatan kejuruteraan
Bagi memenuhi Dasar Pembangunan Negara
dan Kerajaan Negeri yang menumpukan kepada :
Meyerahkan 10% projek mengikut jadual yang dipersetujui dalam Q-plan dengan varian 10%.
Menyediakan 100% projek mengikut kos yang diluluskan dengan varian 10%.
Membelanjakan 100% peruntukkan tahunan dengan varian 5%.
Ke arah produk berkualiti yang memenuhi kepuasan pelanggan kepada tahap melebihi 70% (berdasarkan kepada Borang Kajian kepuasan Pelanggan)
Kea rah produk berkualiti yang menjurus kepada aduan sifar daripada pelnaggan dengan memastikan kurang daripada 10 jenis aduan bagi setiap projek yang berkaitan dengan ciri-ciri berikut :
           - Kefungsian produk sebagaimana direkabentuk 
           - Keselamatan pengguna
           - Kemudahan senggaraan
           - Mutu Ketukangan (workmanship)
OBJEKTIF ORGANISASI
OBJEKTIF JABATAN KERJA RAYA KUALA LANGAT
Jabatan Kerja Raya Kuala Langat mengandungi bahagian pentadbiran, Bahagian Jalan Bahagian Bangunan dan Bahagian Gunasama.
Wujudnya Jabatan Kerja Raya Kuala Langat adalah sebagai sebuah kumpulan teknik yang ditugas sebagai salah sebuah agensi bagi membantu pembangunan daerah Kuala Langat ini, sejajar dengan dasar kerajaan iaitu untuk mempertingkat dan mempertinggikan taraf hidup masyarakat yang berbilang kaum dari segi ekonomi, social da politik.
Dengan prinsip tersebut diatas peranan-peranan utama JKR Kuala Langat adalah:-
Merancang, mengurus, menyelaras dan melaksanakan pembinaan – pembinaan infrastruktur iaitu pembinaan jalan -jalan negeri.
Mengurus dan melaksanakan pembinaan jalan- jalan Persekutuan.
Memastikan jalan-jalan sediada berada di dalam keadaan yang  baik dan selamat bagi kepentingan pengguna dan system perhubungan.
Mengurus dan melaksanakan pembinaan projek-projek bangunan seperti Sekolah, Masjid, Balai Polis, Dewan Orang Ramai, Rumah Murah dan sebagainya. Dimana pengurusan dan perlaksanaan projek itu di jalankan supaya menepati kehendak dasar kerajaan.
Mengurus, menyelaras dan mengawas untuk memastikan penyelenggaraan bangunan-bangunan yang sedia ada dilaksanaka dengan baik.
Memberi khidmat nasihat dari segi teknikal kepada Pejabat Daerah Langat berhubungan dengan tukar syarat tanah, pecah sempadan dan pembangunan tepi jalan selaras dengan dasar-dasar Kerajaan.

OBJEKTIF JABATAN

Menyediakan Infrastruktur jalanraya,

Bangunan dan perkhidmatan kejuruteraan

Bagi memenuhi Dasar Pembangunan Negara

dan Kerajaan Negeri yang menumpukan kepada :

 

 • Meyerahkan 10% projek mengikut jadual yang dipersetujui dalam Q-plan dengan varian 10%.
 • Menyediakan 100% projek mengikut kos yang diluluskan dengan varian 10%.
 • Membelanjakan 100% peruntukkan tahunan dengan varian 5%.
 • Ke arah produk berkualiti yang memenuhi kepuasan pelanggan kepada tahap melebihi 70% (berdasarkan kepada Borang Kajian kepuasan Pelanggan)
 • Kea rah produk berkualiti yang menjurus kepada aduan sifar daripada pelnaggan dengan memastikan kurang daripada 10 jenis aduan bagi setiap projek yang berkaitan dengan ciri-ciri berikut :

           - Kefungsian produk sebagaimana direkabentuk 

           - Keselamatan pengguna

           - Kemudahan senggaraan

           - Mutu Ketukangan (workmanship)

 

OBJEKTIF ORGANISASI

OBJEKTIF JABATAN KERJA RAYA KUALA LANGAT

Jabatan Kerja Raya Kuala Langat mengandungi bahagian pentadbiran, Bahagian Jalan Bahagian Bangunan dan Bahagian Gunasama.

Wujudnya Jabatan Kerja Raya Kuala Langat adalah sebagai sebuah kumpulan teknik yang ditugas sebagai salah sebuah agensi bagi membantu pembangunan daerah Kuala Langat ini, sejajar dengan dasar kerajaan iaitu untuk mempertingkat dan mempertinggikan taraf hidup masyarakat yang berbilang kaum dari segi ekonomi, social da politik.

Dengan prinsip tersebut diatas peranan-peranan utama JKR Kuala Langat adalah:-

 • Merancang, mengurus, menyelaras dan melaksanakan pembinaan – pembinaan infrastruktur iaitu pembinaan jalan -jalan negeri.
 • Mengurus dan melaksanakan pembinaan jalan- jalan Persekutuan.
 • Memastikan jalan-jalan sediada berada di dalam keadaan yang  baik dan selamat bagi kepentingan pengguna dan system perhubungan.
 • Mengurus dan melaksanakan pembinaan projek-projek bangunan seperti Sekolah, Masjid, Balai Polis, Dewan Orang Ramai, Rumah Murah dan sebagainya. Dimana pengurusan dan perlaksanaan projek itu di jalankan supaya menepati kehendak dasar kerajaan.
 • Mengurus, menyelaras dan mengawas untuk memastikan penyelenggaraan bangunan-bangunan yang sedia ada dilaksanaka dengan baik.
 • Memberi khidmat nasihat dari segi teknikal kepada Pejabat Daerah Langat berhubungan dengan tukar syarat tanah, pecah sempadan dan pembangunan tepi jalan selaras dengan dasar-dasar Kerajaan.

 

Kalender

Hubungi Kami

Pejabat Jurutera Daerah ,
Jabatan Kerja Raya Kuala Langat,
Telok Datok,
42700 Banting, Selangor Darul Ehsan.

 

Telephone:03-3187 1025
Fax: 03-3187 2030
Email: kualalangat@jkr.gov.my

Maklumat

Jumlah Pelawat :   dgGEREg