Telah dilihat : 207 kali

Misi & visi

 

VISI
Menjadi pemberi perkhidmatan bertaraf dunia dan pusat kecemerlangan dalam bidang pengurusan asset, pengurusan projek dan kejuruteraan untuk pembangunan infrastruktur Negara berteraskan modal insan yang kreatif dan inovatif serta teknologi terkini.
 
MISI
Misi kita ialah untuk menyumbang kepada pembangunan Negara
dengan :-
Membantu pelanggan kita merealisasikan matlamat dasar dan menyampaikan perkhidmatan melalui kerjasama sebagai rakan kongsi strategik.
Mempiawai proses dan sistem kita untuk memberikan hasil perkhidmatan yang konsisten.
Mnyediakan perkhidmatan pengurusan asset dan projek yang effektif dan inovatif.
Mengukuhkan kompetensi kejuruteraan sediada.
Membangunkan modal insan dan kompetensi baru.
Mengutamakan integriti dalam memberikan perkhidmatan.
Membina hubungan harmoni dengan masyarakat.
Memelihara alam sekitar dalam penyampaian perkhidmatan. 

VISI

Menjadi pemberi perkhidmatan bertaraf dunia dan pusat kecemerlangan dalam bidang pengurusan asset, pengurusan projek dan kejuruteraan untuk pembangunan infrastruktur Negara berteraskan modal insan yang kreatif dan inovatif serta teknologi terkini.

 

MISI

Misi kita ialah untuk menyumbang kepada pembangunan Negaradengan :-

  • Membantu pelanggan kita merealisasikan matlamat dasar dan menyampaikan perkhidmatan melalui kerjasama sebagai rakan kongsi strategik.
  • Mempiawai proses dan sistem kita untuk memberikan hasil perkhidmatan yang konsisten.
  • Mnyediakan perkhidmatan pengurusan asset dan projek yang effektif dan inovatif.
  • Mengukuhkan kompetensi kejuruteraan sediada.
  • Membangunkan modal insan dan kompetensi baru.
  • Mengutamakan integriti dalam memberikan perkhidmatan.
  • Membina hubungan harmoni dengan masyarakat.
  • Memelihara alam sekitar dalam penyampaian perkhidmatan. 

 

 

Kalender

Hubungi Kami

Pejabat Jurutera Daerah ,
Jabatan Kerja Raya Kuala Langat,
Telok Datok,
42700 Banting, Selangor Darul Ehsan.

 

Telephone:03-3187 1025
Fax: 03-3187 2030
Email: kualalangat@jkr.gov.my

Maklumat

Jumlah Pelawat :   dgGEREg