Hubungi Kami

Pejabat Jurutera Daerah,
JKR Sabak Bernam,
Sungai Besar,
45300 Sungai Besar, Selangor Darul Ehsan.

 

Telephone:03-3224 2581
Fax: 03-3224 1330
Email: SabakBernam@jkr.gov.my

Maklumat

Jumlah Pelawat :   dgGEREg