Hubungi Kami

Pejabat Jurutera Daerah,
JKR Kuala Selangor,
Jalan Kemajuan,
45000 Kuala Selangor, Selangor Darul Ehsan.

 

Telephone:03-3289 1040/1173
Fax: 03-32891626
Email: kselangor@jkr.gov.my

Maklumat

Jumlah Pelawat :   dgGEREg