Skip to content

Arkib Tender 2020

TARIKH IKLAN KOD PROJEK TAJUK
BAHAGIAN / DAERAH
LAWATAN TAPAK
09-03-2020
JKR.UTS.SH/TUDM/A-08/2020
KONTRAK BERMASA KERJA-KERJA SENGGARAAN DAN PEMBAIKAN BUMBUNG SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI DALAM KAWASAN REJIMEN TUDM JUGRA DAERAH KUALA LANGAT SELANGOR DARUL EHSAN SELAMA SATU (1) TAHUN.
UNIT TENTERA
09-03-2020
JKR.UTS.SH/TUDM/A-09/2020
KONTRAK BERMASA KERJA-KERJA SENGGARAAN DAN PEMBAIKAN SISTEM PEMBENTUNGAN NAJIS TANGKI SEPTIK DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI DALAM KAWASAN REJIMEN TUDM JUGRA DAERAH KUALA LANGAT SELANGOR DARUL EHSAN SELAMA SATU (1) TAHUN.
UNIT TENTERA
10-03-2020
JKR/TUDM(S)/A/2020/02
KONTRAK BERJADUAL KERJA-KERJA MEMBAIKI BUMBUNG BOCOR DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN BAGI BANGUNAN PEJABAT DI DALAM PANGKALAN UDARA SUBANG SHAH ALAM SELANGOR
TUDM SUBANG
10-03-2020
JKR/TUDM(S)/A/2020/03
KONTRAK BERJADUAL KERJA-KERJA SENGGARAAN SISTEM PERPAIPAN DAN KELENGKAPAN PERPAIPAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN BAGI BANGUNAN KEDIAMAN DI DALAM PANGKALAN UDARA SUBANG SHAH ALAM SELANGOR
TUDM SUBANG
12-03-2020
JKR/SEL/(P)/006(T)/2020
Kerja-kerja Pembaikan Asrama Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Kesan Kebakaran Di Bawah Projek Pembangunan Premier 11
BAHAGIAN KONTRAK & UKUR BAHAN
18-05-2020
JKR(ES)HL/600-1/3/SP 39/2020
KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN BERKALA BAGI SISTEM ELEKTRIK INSTITUT LATIHAN ISLAM MALAYSIA (ILIM) BANDAR BARU BANGI DAERAH HULU LANGAT SELANGOR DARUL EHSAN UNTUK TEMPOH SATU (1) TAHUN (TAHUN 2O2O - TAHUN 2O2I )
Cawangan Kejuruteraan Elektrik Negeri
27-05-2020
JKR/TUDM(S)/A/2020/10
KONTRAK BERJADUAL KERJA-KERJA MENGGANTI DAN MEMBAIKI KEROSAKAN PADA PERABOT LEKAP ALMARI KABINET SERTA KERJA BERKAITAN BAGI BANGUNAN DI DALAM PANGKALAN UDAFA SUBANG SHAH ALAM SELANGOR.
JKR TUDM Subang
27-05-2020
JKR/TUDM(S)/A/2020/07
KONTRAK BERJADUAL BAGI KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LAPISAN KALIS AIR SERTA KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN BAGI BANGUNAN PEJABAT DI DALAM PANGKALAN UDARA SUBANG. SHAH ALAM SELANGOR
JKR TUDM Subang
27-05-2020
JKR/TUDM(S)/A/2020/08
KONTRAK BERJADUAL BAGI KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LAPISAN KALIS AIR SERTA KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN BAGI BANGUNAN KEDIAMAN DI DALAM PANGKALAN UDARA SUBANG SHAH ALAM SELANGOR.
JKR TUDM Subang
27-05-2020
JKR/TUDM(S)/A/2020/09
KONTRAK BERJADUAL BAGI KERJA-KERJA SENGGARAAN SISTEM PERPAIPAN DAN KELENGKAPAN PEMBERSIHAN SERTA LAIN-LAIN YANG BERKAITAN BAGI BANGUNAN PEJABAT DI DALAM PANGKALAN UDARA SUBANG SHAH ALAM SELANGOR.
JKR TUDM Subang