Skip to content
Telah dilihat : 170 kali

Arahan Mendaftar Syarikat

Arahan Mendaftar Syarikat

Maklumat ini ditujukan kepada syarikat yang mempunyai lesen sebagai Kontraktor dengan Kementerian Kewangan atau Pusat Khidmat Kontraktor atau CIDB supaya mendaftarkan syarikat dengan UPEN Selangor. Arahan ini kerana hanya kontraktor yang telah mendaftar sahaja layak menyertai sebarang kerja termasuk tender atau sebutharga jabatan Kerajaan Negeri Selangor.

Pautan: Jika belum mendaftar, Download Borang Pendaftaran atau Jika telah menghantar borang, boleh semak status pendaftaran secara Online - http://pkk.selangor.gov.my*Hanya gunakan Nombor Pendaftaran Syarikat sebagai mycoID untuk semakan pantas.

UNTUK PENDAFTARAN JUGA, SILA LAMPIRKAN SATU SALINAN SIJIL YANG BERKAITAN SEPERTI BERIKUT:

1) SIJIL SSM/ BORANG 9 (WAJIB ADA).

2) SIJIL PKK(JIKA ADA).

3)SIJIL CIDB (JIKA ADA).

4)SIJIL KEWANGAN (JIKA ADA).

 

 

Bantuan:
Sila hubungi urusetia berikut.
Seksyen Pihak Berkuasa Tempatan,
Unit Perancang Ekonomi Negeri Selangor,
Tingkat 4, Bangunan SSAAS,
40503 Shah Alam, Selangor

Bantuan:

Sila hubungi urusetia berikut.
Seksyen Pihak Berkuasa Tempatan,
Unit Perancang Ekonomi Negeri Selangor,
Tingkat 4, Bangunan SSAAS,
40503 Shah Alam, Selangor.

Telefon : 03-55447100/7628
Bantuan Operator SUK : 03-55447000