Skip to content

Arkib Tender 2018

TARIKH IKLAN KOD PROJEK TAJUK
BAHAGIAN / DAERAH
LAWATAN TAPAK
22-01-2018
JKR/SEL/SH/(N)/02/2018
SEBUT HARGA BAGI MEMBEKALKAN ALAT TULIS DI IBU PEJABAT JABATAN KERJA RAYA NEGERI SELANGOR
Bahagian Kontrak dan Ukur Bahan
25-01-2018
JKR/SEL/SH/(N)/04/2018
MEMBEKAL MENGHANTAR MEMASANG MENGUJI DAN MENTAULIAH PERKAKASAN ICT DI JABATAN KERJA RAYA NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN
Bahagian Kontrak dan Ukur Bahan
08-02-2018
JKR.UTS.SH/TUDM/A-02/2018
KONTRAK BERMASA KERJA-KERJA MENGGANTI DAN MEMBAIKI KEROSAKAN PADA PERABOT ALMARI LEKAP KABINET DAPUR DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI DALAM KAWASAN REJIMEN TUDM JUGRA DAERAH KUALA LANGAT SELANGOR DARUL EHSAN SELAMA SATU (1) TAHUN
Unit Tentera JKR Selangor
08-02-2018
JKR.UTS.SH/TUDM/A-04/2018
KONTRAK BERMASA KERJA-KERJA MEMOTONG DAN MENCANTAS POKOK SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DIDALAM KAWASAN REJIMEN TUDM JUGRA DAERAH KUALA LANGAT SELANGOR DARUL EHSAN SELAMA (1) TAHUN
Unit Tentera JKR Selangor
08-02-2018
JKR.UTS.SH/TUDM/A-01/2018
KONTRAK BERMASA KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBENTUNGAN NAJIS TANGKI SEPTIK DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DIDALAM KAWASAN REJIMEN TUDM JUGRA DAERAH KUALA LANGAT SELANGOR DARUL EHSAN SELAMA (1) TAHUN
Unit Tentera JKR Selangor
08-02-2018
JKR.UTS.SH/TUDM/A-03/2018
KONTRAK BERMASA KERJA-KERJA MENGGANTI DAN MEMBAIKI KEROSAKAN PADA BUMBUNG SILING DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DIDALAM KAWASAN REJIMEN TUDM JUGRA DAERAH KUALA LANGAT SELANGOR DARUL EHSAN SELAMA (1) TAHUN
Unit Tentera JKR Selangor
19-02-2018
JKR.UTS.SH/PLPL/M-01/2018
KONTRAK BERJADUAL BAGI KERJA-KERJA PENEYELENGGARAAN SISTEM AIR BERSIH SISTEM KUMBAHAN (HI-KLEEN) DAN SISTEM KOLAM IKAN SERTA KERJA BERKAITAN UNUTK TEMPOH DUA PULUH EMPAT(24) BULAN DI PUSAT LATIHAN PENGURUSAN LOGISTIK (PLPL) KEM TUDM KINRARA PUCHONG
Unit Tentera JKR Selangor
20-02-2018
JKR.UTS.SH/TLDM/M-02/2018
KONTRAK BERJADUAL BAGI KERJA-KERJA PENEYELENGGARAAN SISTEM PERALATAN DAPUR DAN KERJA BERKAITAN UNUTK TEMPOH DUA BELAS (12) BULAN DI PANGKALAN TLDM PULAU INDAH SELANGOR DARUL EHSAN
Unit Tentera JKR Selangor
21-02-2018
JKR.UTS.SH/TUDM/M-04/2018
KONTRAK BERJADUAL BAGI KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SISTEM PAM AIR BERSIH DAN KERJA BERKAITAN UNUTK TEMPOH DUA PULUH EMPAT (24) BULAN DI KEM TUDM BUKIT JUGRA BANTING SELANGOR
Unit Tentera JKR Selangor
21-02-2018
JKR.UTS.SH/TUDM/M-03/2018
KONTRAK BERJADUAL BAGI KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SECARA KOMPREHENSIF SISTEM LIF PENUMPANG (4UNIT) SISTEM DUMB WAITER (2 UNIT) DAN KERJA BERKAITAN UNUTK TEMPOH DUA PULUH EMPAT(24) BULAN DI KEM TUDM JUGRA BANTING SELANGOR
Unit Tentera JKR Selangor